Thứ Sáu, ngày 20/07/2018 08:39 AM (GMT+7)

Nghệ An: Dành gần 10.000 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

author Thứ Tư, ngày 17/04/2013 09:27 AM (GMT+7)

(Dân Việt) (Dân Việt) - Theo thống kê của Ban Chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh Nghệ An, từ năm 2011 đến nay tỉnh đã huy động 9.878 tỷ đồng để xây dựng NTM.

   

Trong đó vốn từ trung ương là 165 tỷ đồng; vốn hỗ trợ các chương trình, dự án nông nghiệp, nông thôn hơn 1.600 tỷ đồng; các chương trình, dự án liên quan và hỗ trợ xi măng để làm đường giao thông nông thôn của tỉnh gần 1.177 tỷ đồng.

Còn lại là nguồn vốn từ các huyện, xã, thôn, trong đó tính cả tiền công lao động, hiến đất… quy tiền và các chương trình lồng ghép của các ngân hàng, doanh nghiệp trên địa bàn. Trong đó điển hình có 3 ngân hàng đã hỗ trợ 9 xã, trên địa bàn 5 huyện xây trường học, trạm y tế, nhà văn hóa… với số tiền 28,5 tỷ đồng.

 

Xem bình luận