Thứ Hai, ngày 18/06/2018 11:08 AM (GMT+7)
Thứ Bảy, ngày 04/01/2014 06:08 AM (GMT+7)

Nhân rộng mô hình tổ môi trường tận thôn xã

Sau nhiều thử nghiệm các mô hình xã hội hóa thu gom rác thải, đến nay công tác thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt ở các khu, cụm dân cư tỉnh Thái Bình đã có những chuyển biến tích cực, với tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn ở đô thị đạt 90% và nông thôn là 70%.

   
Để duy trì và phát huy kết quả đạt được trong vệ sinh môi trường (VSMT), thời gian qua tỉnh Thái Bình đã nhân rộng mô hình tổ tự quản VSMT các phường, xã, thôn để vận động người dân cùng tham gia. Tổ tự quản VSMT các xã vừa trực tiếp thu gom rác thải vừa làm công tác tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh chung.

Hàng tháng, mỗi gia đình tự nguyện đóng lệ phí thu rác 5.000 đồng để trả công và đầu tư phương tiện thu gom rác thải. Đến nay 100% số hộ gia đình đã tự nguyện đóng góp lệ phí, các hộ đã có thùng, túi đựng rác để phân loại rác ngay tại gia đình mình.

Theo Nguyễn Đình (Nguyễn Đình)
Xem bình luận