Thứ Hai, ngày 23/07/2018 13:35 PM (GMT+7)

Nho Quan: Xây dựng 6 xã điểm

author Thứ Tư, ngày 24/04/2013 10:28 AM (GMT+7)

(Dân Việt) (Dân Việt) - Để triển khai xây dựng NTM, huyện Nho Quan đang xây dựng 6 xã điểm trên tổng số 26 xã toàn huyện.

   

Theo kế hoạch, năm 2013, huyện Nho Quan có 2 xã đăng ký hoàn thành 11-12 tiêu chí, 9 xã hoàn thành từ 8-10 tiêu chí, 8 xã đạt 6-7 tiêu chí, 7 xã đạt dưới 5 tiêu chí.

Các xã điểm phấn đấu hết năm 2013 có trên 50% số xã đạt tiêu chí về giao thông. Từng bước xây dựng kế hoạch dồn điền, đổi thửa, đồng thời gắn với tiêu chí thuỷ lợi. Đẩy mạnh phong trào chỉnh trang nông thôn gắn với tiêu chí môi trường và văn hoá xã hội.

 

Xem bình luận