Thứ Ba, ngày 26/06/2018 01:05 AM (GMT+7)
Thứ Ba, ngày 14/01/2014 08:34 AM (GMT+7)

Ninh Bình: Cho vay xây dựng nông thôn mới 7.530 tỷ đồng

Ông Phạm Ngọc Ánh - Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Ninh Bình cho biết: Tính đến 31.12.2013, tổng nguồn vốn huy động tại địa bàn các ngân hàng, tổ chức tín dụng đạt 20.601 tỷ đồng...

   
Sản phẩm nấm ở xã Khánh Phú (Yên Khánh). - Nguồn ảnh: Báo Ninh Bình
Sản phẩm nấm ở xã Khánh Phú (Yên Khánh). - Nguồn ảnh: Báo Ninh Bình

So với đầu năm, tổng nguồn vốn huy động đã tăng 18,7%; tổng dư nợ cho vay đạt 38.820 tỷ đồng, tăng 13,8% so với đầu năm. Nguồn vốn tín dụng trên địa bàn được đầu tư vào những chương trình lớn, cho vay phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Trong đó, dư nợ cho vay đối với 31 xã điểm xây dựng nông thôn mới của tỉnh là 7.530 tỷ đồng, chiếm 44,6% dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn.
Theo Phương Hà (Phương Hà)
Xem bình luận