Thứ Tư, ngày 12/12/2018 10:27 AM (GMT+7)

Ninh Thuận: Nâng cao kiến thức cho người có uy tín

author Thứ Hai, ngày 07/01/2013 11:39 AM (GMT+7)

(Dân Việt) (Dân Việt) - Ban Dân tộc Ninh Thuận vừa tổ chức Hội nghị tập huấn cho 123 người có uy tín đại diện cho 4 dân tộc Chăm, Raglai, Nùng, K'ho trong tỉnh.

   

Nội dung tập huấn nhằm nâng cao kiến thức pháp luật cho người có uy tín trong đồng bào DTTS về các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về thực hiện công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh; trang bị kỹ năng tuyên truyền, vận động nhân dân, qua đó tham gia góp ý xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương...

Xem bình luận