Thứ Ba, ngày 11/12/2018 14:11 PM (GMT+7)

Ninh Thuận: Xây dựng mô hình nuôi trùn quế

author Thứ Sáu, ngày 07/09/2012 06:03 AM (GMT+7)

(Dân Việt) (Dân Việt) - Hội ND tỉnh đang triển khai dự án “Nuôi trùn quế quy mô nông hộ” tại xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước. 4 hộ ND được chọn tham gia mô hình.

   

Tổng kinh phí đầu tư cho mô hình trên 301 triệu đồng, trong đó 50% là vốn đối ứng của các hộ tham gia.

Tham gia dự án, ND được hướng dẫn quy trình kỹ thuật nuôi trùn quế phù hợp với điều kiện địa phương, sản phẩm tạo ra đạt chất lượng và hiệu quả kinh tế; đồng thời dự án còn đào tạo 4 công nhân kỹ thuật có năng lực thực hiện và bồi dưỡng cho 10 cán bộ kỹ thuật, quản lý có kiến thức chuyên môn và năng lực tổ chức thực hiện quy trình kỹ thuật "Nuôi trùn quế quy mô nông hộ".

Dự án này nằm trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Hội ND và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh.

Xem bình luận