Thứ Hai, ngày 16/07/2018 04:48 AM (GMT+7)
Thứ Bảy, ngày 21/12/2013 09:48 AM (GMT+7)

Núi Thành (Quảng Nam): Huy động gần 180 tỷ đồng xây dựng NTM

UBND huyện Núi Thành cho biết, sau 3 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 2011 – 2013), toàn huyện đã huy động tổng nguồn vốn gần 180 tỷ đồng.

   
Được biết, đến nay Núi Thành đã có 3 xã đạt 10 - 11 tiêu chí, 9 xã đạt 5 - 9 tiêu chí, còn 4 xã đạt dưới 5 tiêu chí. Đặc biệt, trong 2 năm qua, hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện được đầu tư, các địa phương đã bê tông hóa 63km đường giao thông nông thôn, xây dựng hàng chục mô hình sản xuất có hiệu quả...
Theo Đoàn Hồng (Đoàn Hồng)
Xem bình luận