Thứ Năm, ngày 21/06/2018 12:04 PM (GMT+7)
Thứ Sáu, ngày 18/10/2013 13:29 PM (GMT+7)

Phê duyệt dự án bảo tồn văn hóa các dân tộc thiểu số

Bộ VHTTDL đã phê duyệt Dự án “Bảo tồn khẩn cấp và hỗ trợ, tăng cường năng lực bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc, bài trừ hủ tục ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số”.

   
Dự án sẽ được triển khai đối với các dân tộc ít người như Si La, Ơ Đu, Brâu, Rơ Măm, Pu Péo (dưới 1.000 người); Cống, Mảng, Bố Y, Lô Lô, Cờ Lao, Ngái (dưới 5.000 người); Lự, Pà Thẻn, Chứt, La Ha, La Hủ (dưới 10.000 người) và các dân tộc thiểu số vùng di dân tái định cư để xây dựng các công trình thủy điện. Thời gian thực hiện dự án từ nay đến 2020.
Theo Hà Thu (Hà Thu)
Xem bình luận