Chủ Nhật, ngày 22/07/2018 20:11 PM (GMT+7)
Chủ Nhật, ngày 12/01/2014 01:01 AM (GMT+7)

Phú Ninh (Quảng Nam): 100% số xã hoàn thành quy hoạch

Ngày 9.1, Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện Phú Ninh cho biết, đến nay 100% xã của huyện đã hoàn thành quy hoạch xây dựng NTM, quy hoạch nông nghiệp và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất phù hợp.

   
7/10 xã quy hoạch khu trung tâm xã và đang rà soát, đánh giá để điều chỉnh, bổ sung. Ngoài ra, huyện cũng đã hoàn thành dồn điền đổi thửa với diện tích gần 2.450ha; đẩy mạnh cơ giới hóa nông nghiệp; tập trung triển khai đề án phát triển sản xuất, đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm… Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của huyện còn 7,44% (giảm 9,34% so với năm 2010).
Theo Trương Hồng (Trương Hồng)
Xem bình luận