Thứ Tư, ngày 20/06/2018 03:36 AM (GMT+7)
Thứ Năm, ngày 23/01/2014 08:41 AM (GMT+7)

Phú Thọ: Trích ngân sách 1-2% bổ sung Quỹ Hỗ trợ nông dân

Bà Hà Thị Hương - Chủ tịch Hội nông dân tỉnh cho biết, theo nghị quyết liên tịch giữa Hội và UBND tỉnh, từ năm 2014, mỗi năm ngân sách tỉnh trích 1-2% bổ sung vào tăng trưởng Quỹ hỗ trợ nông dân (HTND).

   
Tính đến cuối năm 2013, tổng vốn Quỹ HTND toàn tỉnh đạt hơn 13,18 tỷ đồng. Trong đó, T.Ư ủy thác 7,7 tỷ đồng, nguồn của tỉnh hơn 3,7 tỷ đồng, nguồn của huyện và cơ sở hơn 1,7 tỷ đồng.

Trong năm 2013 các cấp Hội nông dân đã vận động xây dựng tăng trưởng hơn 1,32 tỷ đồng. Vốn Quỹ HTND đã giúp 1.220 lượt hộ hội viên, nông dân vay phát triển sản xuất.
Theo Phương Đông (Phương Đông)
Xem bình luận