Thứ Sáu, ngày 20/07/2018 13:34 PM (GMT+7)
Thứ Tư, ngày 30/10/2013 09:58 AM (GMT+7)

Phú Yên: Chi 5,5 tỷ đồng hỗ trợ định canh, định cư

Tỉnh Phú Yên vừa được hỗ trợ 5,5 tỷ đồng từ ngân sách trung ương để thực hiện chính sách di dân định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số.

   
Nguồn kinh phí trên được sử dụng đầu tư xây dựng đồng bộ cơ sở hạ tầng thiết yếu; bồi thường đất ở, đất sản xuất cho dân sở tại bị thu hồi đất giao cho hộ định canh, định cư; hỗ trợ kinh phí áp dụng khoa học -kỹ thuật, giống mới vào sản xuất 3 năm đầu mỗi năm 30 triệu đồng/thôn, buôn; hỗ trợ mỗi hộ 15 triệu đồng để làm nhà ở; hỗ trợ kinh phí di chuyển các hộ từ nơi ở cũ đến nơi định canh, định cư.
Theo Lý Phương (Lý Phương)
Xem bình luận