Thứ Hai, ngày 16/07/2018 22:07 PM (GMT+7)
Thứ Bảy, ngày 19/10/2013 17:29 PM (GMT+7)

Quảng Nam: Bảo tồn các di sản văn hóa DTTS

Tỉnh Quảng Nam vừa phê duyệt Kế hoạch bảo tồn, phát triển các di sản văn hóa tiêu biểu của các DTTS đến năm 2020.

   
Theo đó, giai đoạn 1 (2013-2015) sẽ cơ bản đưa văn hóa của các DTTS ra khỏi tình trạng có nguy cơ bị mai một cần bảo vệ khẩn cấp; 50 - 60% thôn, làng của đồng bào các DTTS có nhà văn hóa tự chủ chương trình hoạt động; mỗi huyện có đồng bào DTTS được hỗ trợ ít nhất 1 nghề truyền thống; 4 DTTS hiện có trên địa bàn tỉnh là Cơ Tu, Giẻ Triêng, Xơ Đăng và Cor, được kiểm kê di sản văn hóa;... Giai đoạn 2 (2016 - 2020) tiếp tục đẩy mạnh khai thác, bảo tồn các giá trị văn hóa đặc trưng và phát huy vai trò của di sản văn hóa trong xây dựng và phát triển văn hóa các DTTS.
Theo Lý Phương (Lý Phương)
Xem bình luận