Thứ Ba, ngày 17/07/2018 01:58 AM (GMT+7)
Thứ Tư, ngày 22/01/2014 13:49 PM (GMT+7)

Quảng Nam: Bố trí 149 thí sinh về xã

149 thí sinh trúng tuyển Đề án 500 theo mục tiêu tuyển chọn, đào tạo người đã tốt nghiệp đại học, đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định để bổ sung cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã.

   
UBND tỉnh Quảng Nam vừa phê duyệt danh sách 149 thí sinh trúng tuyển Đề án 500 và giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện quy trình, thủ tục bố trí, sắp xếp học viên về công tác tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn trong thời gian tới.

Được biết, mục tiêu của Đề án 500 là tuyển chọn, đào tạo 500 người đã tốt nghiệp đại học, đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định để bổ sung cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã.

Theo Đoàn Hồng (Đoàn Hồng)
Xem bình luận