Thứ Ba, ngày 26/06/2018 02:39 AM (GMT+7)
Thứ Sáu, ngày 11/10/2013 10:17 AM (GMT+7)

Quảng Nam: Hơn 2.300 tỷ đồng xây dựng NTM

Ngoài số tiền hơn 334 tỷ đồng do ngân sách các cấp đầu tư, các ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã linh hoạt lồng ghép từ nhiều nguồn vốn khác nhau để đầu tư gần 2.000 tỷ đồng.

   
Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam cho biết, ngoài số tiền hơn 334 tỷ đồng do ngân sách các cấp đầu tư, trong 3 năm qua (2011 – 2013), các ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã linh hoạt lồng ghép từ nhiều nguồn vốn khác nhau để đầu tư gần 2.000 tỷ đồng cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và phát triển nông nghiệp, nông thôn...
Trong đó, tỉnh Quảng Nam dành khoảng hơn 1.000 tỷ đồng đầu tư cho việc xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp, phát triển nông thôn và số kinh phí còn lại chủ yếu tập trung làm đường giao thông nông thôn, xây dựng cơ sở hạ tầng ưu tiên, hạ tầng thiết yếu... để phục vụ nhu cầu cuộc sống của người dân nông thôn.
Theo Đoàn Hồng (Đoàn Hồng)
Xem bình luận