Thứ Hai, ngày 16/07/2018 06:04 AM (GMT+7)

Quảng Nam: Kiên cố hóa đường nông thôn

author Thứ Bảy, ngày 25/08/2012 05:20 AM (GMT+7)

(Dân Việt) (Dân Việt) - Theo kế hoạch, từ nay đến hết năm 2015, Quảng Nam sẽ tiếp tục huy động các nguồn lực để kiên cố hóa tối thiểu 664km đường giao thông nông thôn.

   

Sau khi hoàn thành, Quảng Nam sẽ có 4.243km đường được kiên cố hóa. Trong 3 năm qua (2010-2012), tỉnh Quảng Nam đã đầu tư 437,5 tỷ đồng cho phát triển giao thông nông thôn, trong đó UBND tỉnh Quảng Nam hỗ trợ cho các địa phương 198,6 tỷ đồng, ngân sách huyện và nhân dân đóng góp 238,9 tỷ đồng. Đến nay, toàn tỉnh đã kiên cố hóa 814km/1.477km mặt đường giao thông nông thôn.

 

Xem bình luận