Thứ Năm, ngày 19/07/2018 09:15 AM (GMT+7)
Thứ Tư, ngày 04/12/2013 09:26 AM (GMT+7)

Quảng Nam: Quản lý các tiêu chí bằng công nghệ thông tin

Đề tài “Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin địa lý (GIS) phục vụ quản lý các chỉ tiêu nông thôn mới toàn quốc, thí điểm 50 xã của tỉnh Quảng Nam” được triển khai thí điểm tại 50 xã nông thôn mới.

   
UBND tỉnh Quảng Nam vừa đề nghị Bộ Khoa học- Công nghệ xem xét đưa Đề tài “Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin địa lý (GIS) phục vụ quản lý các chỉ tiêu nông thôn mới toàn quốc, thí điểm 50 xã của tỉnh Quảng Nam” vào danh mục các nhiệm vụ khoa học công nghệ cần được giải quyết cấp nhà nước năm 2014.

Đây là đề tài mang tính ứng dụng cao, phục vụ đắc lực cho công tác quản lý nhà nước và thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Tại Quảng Nam, đề tài được triển khai thí điểm tại 50 xã nông thôn mới và đã thành công.
Theo Trương Hồng (Trương Hồng)
Xem bình luận
Một trong những thành công nổi bật của đề tài nầy là đã xử lý "con đường đau khổ" thành "con đường đọa...
Bình luận có 0 phản hồi