Chủ Nhật, ngày 20/01/2019 16:04 PM (GMT+7)

Quảng Ngãi: Chung tay xây dựng nông thôn mới

author Chủ Nhật, ngày 13/05/2012 05:07 AM (GMT+7)

(Dân Việt) (Dân Việt) - Tỉnh Quảng Ngãi vừa tổ chức phát động "Quảng Ngãi chung sức xây dựng nông thôn mới".

   

Ông Cao Khoa- Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết: "Mục tiêu của Quảng Ngãi là phấn đấu đến năm 2015, toàn tỉnh có 33/164 xã (20%) đạt chuẩn NTM và đến năm 2020, toàn tỉnh có 89 xã (54%) đạt chuẩn NTM”.

Cũng theo ông Cao Khoa, để thực hiện được mục tiêu này, Quảng Ngãi sẽ tập trung xây dựng nông thôn có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý; phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững...

Xem bình luận