Chủ Nhật, ngày 22/07/2018 12:29 PM (GMT+7)

Quảng Ngãi: Có 37 CLB nông dân truy cập Internet

author Thứ Hai, ngày 13/08/2012 05:05 AM (GMT+7)

(Dân Việt) (Dân Việt) - UBND tỉnh Quảng Ngãi đã đầu tư 420 triệu đồng để điều tra, xây dựng cơ sở dữ liệu, tập huấn kỹ năng, lắp đặt 17 bộ máy vi tính nối mạng, trang bị 17 bộ cơ sở dữ liệu khoa học công nghệ về phát triển nông nghiệp, nông thôn...

   

Sau 2 năm Hội ND phối hợp Sở Khoa học - Công nghệ tỉnh thực hiện Dự án "Tập huấn kiến thức Công nghệ thông tin cho hội viên ND", UBND tỉnh Quảng Ngãi đã đầu tư 420 triệu đồng để điều tra, xây dựng cơ sở dữ liệu, tập huấn kỹ năng, lắp đặt 17 bộ máy vi tính nối mạng, trang bị 17 bộ cơ sở dữ liệu khoa học công nghệ về phát triển nông nghiệp, nông thôn, thành lập 12 CLB "ND truy cập thông tin trên mạng Internet" cho 12 cơ sở hội.

Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông VN hỗ trợ 500 triệu đồng lắp đặt 47 bộ máy vi tính và 32 máy in, thành lập thêm 25 CLB "ND truy cập thông tin trên mạng Internet", nâng tổng số CLB "ND truy cập thông tin trên mạng Internet" lên 37 CLB.

Xem bình luận