Thứ Sáu, ngày 21/09/2018 18:56 PM (GMT+7)
Thứ Hai, ngày 19/05/2014 11:34 AM (GMT+7)

Quảng Ngãi: Giải ngân 1,5 tỷ đồng Quỹ Hỗ trợ nông dân

Trong tháng 5, Hội nông dân (ND) tỉnh đã giải ngân 1,5 tỷ đồng từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) của T.Ư Hội Nông dân Việt Nam ủy thác để đầu tư, xây dựng 2 dự án nuôi bò thịt và 3 dự án nuôi bò lai sinh sản.

   
Nằm trong diện được hỗ trợ đọt này gồm 60 hộ hội viên nông dân nghèo ở các xã: Nghĩa Hòa (huyện Tư Nghĩa), Phổ Phong, Phổ Vinh (huyện Đức Phổ), Tịnh Trà, Tịnh Minh (huyện Sơn Tịnh).

Với lãi suất 0,7%/tháng, nguồn vốn sẽ được quay vòng trong 36 tháng (dự án nuôi bò lai sinh sản) và 24 tháng (dự án nuôi bò thịt).
Theo Đồng Xuân (Đồng Xuân)
Xem bình luận