Thứ Ba, ngày 18/12/2018 18:09 PM (GMT+7)

Quảng Ngãi: Tập huấn xây dựng nông thôn mới cho cán bộ

author Thứ Ba, ngày 30/10/2012 05:27 AM (GMT+7)

(Dân Việt) (Dân Việt) - Hội Nông dân (ND) tỉnh Quảng Ngãi vừa tổ chức tập huấn về công tác xây dựng NTM cho hơn 200 cán bộ ở 183 cơ sở hội ND thuộc 14 huyện, thành của tỉnh.

   

Cùng với bồi dưỡng và cung cấp các nội dung, chương trình về xây dựng NTM, như công tác quy hoạch, phát triển hạ tầng KT-XH, giảm nghèo và an sinh xã hội, trình tự các bước khảo sát, đánh giá và xây dựng đề án, nội dung quy hoạch NTM, lần tập huấn này còn nhằm mục đích xác định cụ thể vị trí, vai trò và nhiệm vụ của cán bộ từng cấp hội ND cơ sở trong việc thực hiện chủ trương xây dựng NTM ở địa phương.

Xem bình luận