Thứ Hai, ngày 23/10/2017 00:07 AM (GMT+7)
Thứ Hai, ngày 26/05/2014 11:12 AM (GMT+7)

Quảng Ninh: Đi được 2/3 chặng đường nông thôn mới

Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh Quảng Ninh cho biết, trong 3 năm qua, tỉnh đã dành hơn 27.000 tỷ đồng cho NTM.

   
Bên cạnh việc huy động tập trung nguồn lực, Quảng Ninh là một trong những tỉnh sớm ban hành và hoàn thiện hệ thống văn bản chỉ đạo để thực hiện chương trình.

Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, đến nay tỉnh này đã đi được 2/3 chặng đường của hành trình xây dựng NTM, đã tiệm cận mục tiêu có 82/125 xã cơ bản trở thành xã NTM và là địa phương dẫn đầu cả nước về tỷ lệ xã đạt chuẩn NTM.
Theo Thiên Hương (Thiên Hương)
Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Nguồn vốn vay từ Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) huyện Đất Đỏ (Bà...