Thứ Hai, ngày 16/07/2018 20:20 PM (GMT+7)
Thứ Sáu, ngày 17/01/2014 09:37 AM (GMT+7)

Quảng Trị: 16.976ha nương rẫy được quy vùng sản xuất

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị, tính đến thời điểm hiện nay diện tích nương rẫy được quy vùng sản xuất trên địa bàn 2 huyện ĐaKrông và Hướng Hóa là 16.976ha (ĐaKrông: 6.519,0ha; Hướng Hóa: 10.457ha).

   
Số diện tích nương rẫy trên được thực hiện bằng nguồn kinh phí từ các chương trình dự án đầu tư phát triển lâm nghiệp xã hội như: 327, BCI, Lâm nghiệp hướng tới người nghèo… và nguồn sự nghiệp kinh tế kiểm lâm… do Hạt Kiểm lâm và Phòng NNPTNT huyện thực hiện.
Theo Nguyễn Văn Thanh (Nguyễn Văn Thanh)
Xem bình luận