Thứ Tư, ngày 26/09/2018 18:04 PM (GMT+7)

Quảng Trị: Hòa giải gần 8.000 vụ mâu thuẫn

author Thứ Tư, ngày 16/05/2012 05:00 AM (GMT+7)

(Dân Việt) (Dân Việt) - Sau 10 năm, các cấp Hội ND tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với các cơ quan chức năng tuyên truyền pháp luật cho trên 376.000 lượt cán bộ, hội viên, ND; tổ chức trên 20.000 buổi trợ giúp pháp lý.

   

Sau 10 năm (2001–2011) thực hiện Chỉ thị 26 của Thủ tướng Chính phủ (về việc tạo điều kiện để Hội ND tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của ND), các cấp Hội ND tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với các cơ quan chức năng tuyên truyền pháp luật cho trên 376.000 lượt cán bộ, hội viên, ND; tổ chức trên 20.000 buổi trợ giúp pháp lý.

Các cấp hội đã thành lập 1.166 tổ hòa giải với trên 6.000 thành viên, giúp hòa giải gần 8.000 vụ mâu thuẫn trong nội bộ ND. Các cơ sở Hội cũng đã thành lập 117 CLB ND với pháp luật.

Xem bình luận