Thứ Sáu, ngày 21/09/2018 07:20 AM (GMT+7)
Thứ Năm, ngày 15/05/2014 10:30 AM (GMT+7)

Quảng trị: Hơn 100 tỷ đồng giảm nghèo ở xã Vĩnh Ô

UBND tỉnh Quảng Trị vừa phê duyệt tiếp nhận Dự án Hỗ trợ giảm nghèo bền vững ở xã đặc biệt khó khăn Vĩnh Ô (huyện Vĩnh Linh) do Chính phủ Ailen viện trợ không hoàn lại.

   
UBND tỉnh Quảng Trị vừa phê duyệt tiếp nhận Dự án Hỗ trợ giảm nghèo bền vững ở xã đặc biệt khó khăn Vĩnh Ô (huyện Vĩnh Linh) do Chính phủ Ailen viện trợ không hoàn lại. Dự án nhằm giảm nghèo nhanh và bền vững ở xã Vĩnh Ô thông qua việc tập trung mọi nguồn lực để đầu tư cơ sở hạ tầng và hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao nguồn nhân lực cho xã này.
(Nguồn ảnh: TTĐT Vĩnh Linh, Quảng Trị)
(Nguồn ảnh: TTĐT Vĩnh Linh, Quảng Trị)

Mục tiêu cụ thể của dự án là đến năm 2016 thu nhập bình quân đầu người của xã Vĩnh Ô tăng gấp 2 lần so với năm 2013, tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm 5- 6%, 100% hộ nghèo được vay vốn phát triển sản xuất…

Theo An Sơn (An Sơn)
Xem bình luận