Thứ Sáu, ngày 22/06/2018 05:01 AM (GMT+7)

Quảng Trị: Hợp tác xã là nòng cốt xây dựng NTM

author Thứ Ba, ngày 21/08/2012 05:37 AM (GMT+7)

(Dân Việt) (Dân Việt) - Tỉnh Quảng Trị có 350 hợp tác xã (HTX), trong đó các HTX nông nghiệp chiếm 2/3.

   

Hiện nay, nhiều HTX nông nghiệp như Phú Hưng, Long Hưng (Hải Phú), Thiện Tây (xã Hải Thiện) của huyện Hải Lăng; HTX Thủy Ba Hạ (xã Vĩnh Thủy) của huyện Vĩnh Linh… nhờ biết huy động sức mạnh tổng hợp của xã viên vào kinh tế tập thể nên hoạt động có hiệu quả.

Ông Nguyễn Văn Thịnh- Phó Chủ tịch Liên minh HTX và Doanh nghiệp ngoài quốc doanh tỉnh Quảng Trị cho biết:?“Chúng tôi đã tham mưu cho UBND tỉnh, ở mỗi huyện chọn 2 đến 3 xã tập trung chỉ đạo, xây dựng mô hình HTX kiểu mới. Hoạt động kinh tế tập thể nói chung và nòng cốt là HTX sẽ đóng góp xứng đáng vào xây dựng NTM”.

 

Xem bình luận