Thứ Bảy, ngày 21/07/2018 04:00 AM (GMT+7)
Thứ Bảy, ngày 04/01/2014 05:59 AM (GMT+7)

Quảng Trị: Phát triển các tổ hợp tác

Đến cuối năm 2013, toàn tỉnh Quảng Trị có 306 hợp tác xã (HTX) nông nghiệp, tăng 6 HTX so với năm 2012.

   
Nhìn chung, các HTX cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu phục vụ cho xã viên, các dịch vụ bắt buộc ngày càng được củng cố đi vào chiều sâu và có hiệu quả. Theo Sở NNPTNT Quảng Trị, trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX hiện có; Khuyến khích phát triển các tổ hợp tác, HTX đa dạng về hình thức, quy mô, sở hữu; Tạo điều kiện cho các HTX liên doanh liên kết với các doanh nghiệp; Gắn khuyến nông, khuyến lâm với các HTX...

Theo Nguyễn Văn Thanh (Nguyễn Văn Thanh)
Xem bình luận