Thứ Hai, ngày 23/07/2018 19:01 PM (GMT+7)
Thứ Sáu, ngày 03/01/2014 10:31 AM (GMT+7)

Quảng Trị: Xã dẫn đầu mới đạt 16 tiêu chí

Theo Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh Quảng Trị, sau 3 năm xây dựng NTM, đến thời điểm hiện tại, xã đạt nhiều tiêu thí NTM nhất ở tỉnh là xã Vĩnh Kim (huyện Vĩnh Linh) với 16 tiêu chí.

   
Huy động sức dân trong bê tông hóa đường giao thông nông thôn (Nguồn ảnh: Báo Quảng Trị)
Huy động sức dân trong bê tông hóa đường giao thông nông thôn (Nguồn ảnh: Báo Quảng Trị)

Có 31/117 xã của tỉnh đã đạt 10-14 tiêu chí, tăng 18 xã so với năm 2012; 67/117 xã đạt 5-9 tiêu chí, tăng 6 xã so với năm 2012; 15/117 xã đạt dưới 5 tiêu chí, giảm 16 xã so với năm 2012.

Việc xây dựng NTM ở tỉnh gặp nhiều khó khăn do ngân sách hạn hẹp, trong khi cơ chế hỗ trợ vốn vay cho nông dân phát triển sản xuất trên địa bàn tỉnh chưa được áp dụng.
Theo An Sơn (An Sơn)
Xem bình luận