Thứ Bảy, ngày 21/07/2018 22:52 PM (GMT+7)
Thứ Sáu, ngày 25/10/2013 09:03 AM (GMT+7)

Quốc Oai, Hà Nội: Hơn 1.400 hộ hiến đất xây dựng NTM

Sau 3 năm triển khai xây dựng NTM, toàn huyện Quốc Oai đã có 1.423 hộ gia đình tự nguyện góp hiến 42.954m2 đất để phục vụ làm đường giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng phục vụ sản xuất.

   
Bên cạnh đó, nhân dân trong huyện đã đóng góp 18.956 ngày công, làm được 13.400m đường giao thông nông thôn và thủy lợi nội đồng trị giá gần 2,4 tỷ đồng. Hiện xã điểm nông thôn mới (NTM) Nghĩa Hương của huyện Quốc Oai đã đạt 17/19 tiêu chí, phấn đấu đến cuối năm 2013, sẽ hoàn thành theo đúng tiến độ.
Theo Văn Ngọc (Văn Ngọc)
Xem bình luận