Thứ Năm, ngày 19/07/2018 01:52 AM (GMT+7)
Thứ Tư, ngày 20/11/2013 10:16 AM (GMT+7)

Quy định nuôi, trồng loài được ưu tiên bảo vệ

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 160 về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, trong đó quy định điều kiện nuôi, trồng loài thuộc danh mục loài được ưu tiên bảo vệ.

   
Cụ thể, có 2 điều kiện nuôi, trồng loài thuộc danh mục loài được ưu tiên bảo vệ: 1- Phục vụ mục đích bảo tồn đa dạng sinh học, nghiên cứu khoa học và tạo giống ban đầu được thực hiện tại cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học theo quy định (trừ các trường hợp quy định); 2- Loài được ưu tiên bảo vệ được nuôi, trồng phải có nguồn gốc hợp pháp và thuộc danh mục loài đã đăng ký nuôi, trồng khi thành lập cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học hoặc được cơ quan có thẩm quyền cấp phép theo quy định.

Theo V.Đ (V.Đ)
Xem bình luận