Chủ Nhật, ngày 24/06/2018 20:35 PM (GMT+7)
Thứ Tư, ngày 08/01/2014 10:34 AM (GMT+7)

Quy hoạch phát triển TP.HCM đến 2020: Tỷ trọng GDP nông nghiệp còn dưới 1%

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 2631/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội TP.HCM đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025.

   
Quy hoạch đặt mục tiêu xây dựng TP.HCM văn minh, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đóng góp ngày càng lớn đối với khu vực và cả nước; từng bước trở thành trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ của đất nước và khu vực Đông Nam Á, góp phần tích cực đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. Phát triển TP.HCM thành trung tâm văn hóa, thể thao, trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho vùng và cả nước...

Chăn nuôi bò sữa tại huyện Củ Chi.
Chăn nuôi bò sữa tại huyện Củ Chi.

Về các mục tiêu kinh tế cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2011 - 2015 đạt 10 - 10,5%/năm, giai đoạn 2016 - 2020 đạt 9,5 - 10%/năm. GDP bình quân đầu người theo giá thực tế đến năm 2015 đạt 4.856 - 4.967 USD, đến năm 2020 đạt 8.430 - 8.822 USD. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp. Đến năm 2020, khu vực dịch vụ chiếm tỷ trọng 58,16 - 60,07%; khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm tỷ trọng 39,19 - 41,07% và nông nghiệp chiếm tỷ trọng 0,74 - 0,78%.

Về xã hội, quy mô dân số TP.HCM đến năm 2015 đạt 8,2 triệu người, không kể khách vãng lai và người tạm trú dưới 6 tháng. Giảm hộ nghèo, tăng hộ khá, đến năm 2016 nâng mức chuẩn nghèo của thành phố lên trên 16 triệu đồng/người/năm, số hộ nghèo tương đương 7 - 8% tổng hộ dân của thành phố.

Quy hoạch cũng đặt những mục tiêu cụ thể về hạ tầng kỹ thuật, cấp điện, cấp nước, công nghệ thông tin... Một mục tiêu đáng chú ý là giai đoạn 2011 - 2015 sẽ giải quyết cơ bản tình trạng ngập nước do mưa và triều cường tại lưu vực trung tâm; phấn đấu xóa các điểm ngập do mưa hiện hữu, kéo giảm tình trạng ngập nước lưu vực Bắc Tàu Hủ, Tân Hóa, Lò Gốm... Giai đoạn 2016 - 2020, giải quyết cơ bản tình trạng ngập nước do mưa tại 5 vùng thoát nước và phần diện tích còn lại của thành phố vào năm 2020.

Về phương hướng tổ chức không gian phát triển, đề án chỉ rõ phát triển thành phố theo mô hình tập trung - đa cực, khu vực trung tâm là khu vực nội thành với bán kính 15km và 4 cực phát triển. Không phát triển đô thị tại vùng bảo tồn nghiêm ngặt và vùng phục hồi sinh thái thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên rừng ngập mặn Cần Giờ trong khu dự trữ sinh quyển ở Cần Giờ; các khu rừng đặc dụng, phòng hộ trên địa bàn các huyện Bình Chánh và Củ Chi…
Theo P.V (P.V)
Xem bình luận