Thứ Bảy, ngày 19/01/2019 15:31 PM (GMT+7)

Quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa tập trung

author Chủ Nhật, ngày 28/08/2011 18:26 PM (GMT+7)

(Dân Việt) (Dân Việt) - Theo Ban Chỉ đạo xây dựng NTM của huyện, hiện nay huyện đã hoàn thành kế hoạch thực hiện đồng bộ các chương trình xây dựng NTM, trong đó đặt ra kế hoạch từng năm và từng vấn đề, lĩnh vực ưu tiên để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.

   

Ngoài đẩy mạnh tuyên truyền thay đổi nhận thức của người dân về tập quán sinh hoạt, ý chí vươn lên làm giàu, Na Hang còn tập trung chỉ đạo điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển vùng sản xuất hàng hóa tập trung như vùng mía, ngô, rau quả... Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch hạ tầng kinh tế- xã hội trung tâm xã, thôn; hoàn chỉnh quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng thiết yếu cho sản xuất hàng hóa nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn.

Xem bình luận