Thứ Bảy, ngày 20/10/2018 22:04 PM (GMT+7)

Sơ kết 2 năm triển khai nghị quyết về "tam nông"

author Thứ Ba, ngày 22/06/2010 18:28 PM (GMT+7)

(Dân Việt) (NTNN) - Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng vừa giao Bộ NN&PTNT chủ trì việc sơ kết đánh giá kết quả 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 26 của Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

   

Nghị quyết 26 của Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn được thông qua tại Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa X. Phó Thủ tướng lưu ý, nội dung báo cáo phải đánh giá toàn diện tình hình triển khai nghị quyết, kết quả sản xuất nông nghiệp, đời sống vật chất, tinh thần của nông dân và xây dựng nông thôn mới trên phạm vi cả nước.

Xem bình luận