Thứ Hai, ngày 18/06/2018 14:53 PM (GMT+7)

Sóc Trăng: 27.000 căn nhà cho hộ nghèo Khmer

author Thứ Hai, ngày 15/04/2013 09:48 AM (GMT+7)

(Dân Việt) (Dân Việt) - Sau hơn 3 năm thực hiện Quyết định 167 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai hỗ trợ nhà ở cho hộ đồng bào Khmer nghèo, đến nay tỉnh Sóc Trăng đã hoàn thành trên 27.000 căn nhà cho các hộ nghèo, chủ yếu là hộ Khmer với kinh phí gần 500 tỷ đồng.

   

Đã có trên 2.650 hộ được hỗ trợ đất ở; 2.250 hộ được hỗ trợ đất sản xuất, trên 10.200 lao động được hỗ trợ đào tạo nghề... với tổng mức hỗ trợ trên 210 tỷ đồng.

Xem bình luận