Thứ Ba, ngày 18/12/2018 20:11 PM (GMT+7)

Tập huấn khuyến nông bằng đĩa hình

author Thứ Hai, ngày 14/05/2012 05:44 AM (GMT+7)

(Dân Việt) (Dân Việt) - Sau 1 năm triển khai, Dự án “Xây dựng tài liệu tập huấn qua đĩa hình và ấn phẩm khuyến nông” đã thực hiện được 11 bộ tài liệu dành cho tập huấn viên khuyến nông theo các chuyên ngành.

   

Ngoài ra, cũng theo Trung tâm Khuyến nông quốc gia, đối với công tác chuyển giao kỹ thuật, nghiệp vụ phát trên truyền hình đã xây dựng được 48 bộ đĩa chương trình theo các chuyên ngành.

Mục tiêu của dự án là xây dựng các bộ tài liệu và giáo cụ trợ giảng, gồm đĩa hình minh họa hoặc tập tranh bài giảng… phục vụ công tác tập huấn khuyến nông theo các chuyên ngành nông, lâm, ngư nghiệp và các phương pháp, nghiệp vụ khuyến nông. Đồng thời sản xuất, phát hành băng, đĩa hình phổ biến về quy trình kỹ thuật, kiến thức khoa học công nghệ, hướng dẫn nghề, chuyển đổi nghề....

Xem bình luận