Thứ Hai, ngày 18/06/2018 13:11 PM (GMT+7)
Thứ Hai, ngày 06/01/2014 11:28 AM (GMT+7)

Tập trung hỗ trợ quy hoạch nông thôn mới

Đến nay, cả nước đã có 93,1% số xã thực hiện xong công tác quy hoạch nông thôn mới. Trong năm 2014, mục tiêu trong Chương trình xây dựng nông thôn mới đã được Bộ NNPTNT đưa ra...

   
Đó là: Tập trung hỗ trợ các địa phương còn chậm về công tác quy hoạch và xây dựng đề án, phấn đấu hoàn thành công tác quy hoạch và lập đề án nông thôn mới cấp xã đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng.
(Ảnh minh hoạ)
(Ảnh minh hoạ)

Các địa phương dành ngân sách cho Chương trình, đồng thời tập trung huy động nguồn lực xã hội để đầu tư, làm chuyển biến hạ tầng cơ bản cấp xã về các công trình: Giao thông, thuỷ lợi, điện, nước sinh hoạt, trường học, trạm xá (đối với miền núi), nhà văn hoá thôn, ấp. Mỗi địa phương cần rà soát, ưu tiên nâng cấp, cải thiện các công trình hiện có.
Theo Ngọc Lê (Ngọc Lê)
Xem bình luận