Thứ Hai, ngày 16/07/2018 08:22 AM (GMT+7)

Tây Ninh: Còn 5 tiêu chí chưa có xã nào đạt

author Thứ Ba, ngày 28/08/2012 05:23 AM (GMT+7)

(Dân Việt) (Dân Việt) - Theo Ban Chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh Tây Ninh, so với bộ 19 tiêu chí về xây dựng NTM, đến nay có 5 tiêu chí mà chưa có xã nào trong tỉnh đạt được.

   

Cụ thể là tiêu chí 1 (quy hoạch và thực hiện quy hoạch); tiêu chí 2 (giao thông); tiêu chí 5 (trường học); tiêu chí 6 (cơ sở vật chất văn hoá) và tiêu chí 17 (môi trường).

Theo khảo sát, trên địa bàn Tây Ninh có 49/82 xã nông thôn đạt tiêu chí về điện; có 64 xã đạt tiêu chí bưu điện; 1 xã đạt tiêu chí về nhà ở; 1 xã đạt tiêu chí về thu nhập; 18 xã đạt tiêu chí về hộ nghèo; 7 xã đạt tiêu chí về cơ cấu lao động; 32 xã đạt tiêu chí hình thức tổ chức sản xuất...

Xem bình luận