Thứ Năm, ngày 19/07/2018 03:45 AM (GMT+7)

Thái Nguyên: Rà soát, hoàn thiện quy hoạch NTM

author Thứ Ba, ngày 07/08/2012 05:26 AM (GMT+7)

(Dân Việt) (Dân Việt) - Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh vừa yêu cầu tỉnh Thái Nguyên tiếp tục rà soát hoàn thiện quy hoạch xây dựng NTM, đặc biệt là quy hoạch sản xuất, có giải pháp để người dân, xã trực tiếp tham gia vào công tác quy hoạch.

   

Cũng theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Thái Nguyên cần đưa các chỉ tiêu xây dựng NTM vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của tỉnh, huyện, xã để thực hiện; rà soát vốn các chương trình, dự án được giao trên địa bàn tỉnh để lồng ghép, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn.

Phó Thủ tướng lưu ý, tỉnh tập trung thực hiện số vốn đã được bố trí cho Chương trình xây dựng NTM, đồng thời lồng ghép các nguồn vốn của các chương trình, dự án khác trên địa bàn để thực hiện. Được biết, Thái Nguyên đã chọn 35 xã NTM làm điểm xây dựng NTM giai đoạn 2011-2015.

Xem bình luận