Thứ Sáu, ngày 20/07/2018 04:15 AM (GMT+7)
Thứ Sáu, ngày 13/12/2013 10:12 AM (GMT+7)

Thanh Hóa: Hơn 10.000 hộ bỏ ruộng, trả ruộng

Theo số liệu thống kê của Sở NNPTNT Thanh Hóa, hiện nay trên địa bàn tỉnh này có 10.578 hộ nông dân bỏ, trả ruộng.

   
Với tổng diện tích ruộng đang bỏ hoang là 1.104,7 ha, chủ yếu tập trung ở các huyện, như: Nông Cống, Thiệu Hóa, Hà Trung, Hoằng Hóa, Quảng Xương, Hậu Lộc, Tĩnh Gia...

Nguyên nhân dẫn đến việc nông dân bỏ ruộng, trả ruộng là do khó khăn trong sản xuất, biến đổi khí hậu, nước mặn xâm nhập, thu nhập từ sản xuất nông nghiệp thấp...
Theo Hồng Đức (Hồng Đức)
Xem bình luận