Thứ Sáu, ngày 20/07/2018 08:30 AM (GMT+7)
Thứ Sáu, ngày 20/12/2013 09:23 AM (GMT+7)

Thành lập Hội đồng khoa học cơ quan Trung ương Hội nông dân

Ngày 19.12, tại Hà Nội, tiến sĩ Nguyễn Duy Lượng - Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội NDVN đã công bố quyết định thành lập Hội đồng khoa học cơ quan T.Ư Hội khóa VI (nhiệm kỳ 2013-2018).

   
Hội đồng gồm 11 thành viên do ông Nguyễn Duy Lượng làm Chủ tịch. Hội đồng có nhiệm vụ nghiên cứu sự biến đổi của giai cấp ND và hoạt động của Hội NDVN trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước; các vấn đề về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; xây dựng các dự án khoa học công nghệ phục vụ sản xuất liên vùng; sản xuất bền vững, đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm.
Theo Trang Anh (Trang Anh)
Xem bình luận