Thứ Hai, ngày 23/07/2018 13:32 PM (GMT+7)
Thứ Ba, ngày 29/10/2013 08:45 AM (GMT+7)

Thảo luận, thông qua 4 nội dung quan trọng

Sáng nay (29.10), Hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành T.Ư Hội NDVN khóa VI sẽ khai mạc tại Hà Nội.

   
Theo chương trình, trong 2 ngày làm việc, hội nghị sẽ thảo luận, thông qua 4 nội dung quan trọng gồm: Quy chế hoạt động của Ban chấp hành T.Ư Hội NDVN khóa VI, nhiệm kỳ 2013-2018; chương trình công tác toàn khóa của Ban chấp hành T.Ư Hội NDVN khóa VI; hướng dẫn một số vấn đề cụ thể trong thi hành Điều lệ Hội NDVN; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3.6.2013 của Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành T.Ư Đảng khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.
Theo Phương Đông (Phương Đông)
Xem bình luận