Thứ Hai, ngày 16/07/2018 06:35 AM (GMT+7)
Thứ Năm, ngày 24/10/2013 13:46 PM (GMT+7)

Thừa Thiên - Huế: Liên kết trí thức - nông dân

UBND huyện A Lưới vừa thành lập Ban chỉ đạo xây dựng mô hình thí điểm hợp tác xã (HTX) liên kết giữa trí thức trẻ chưa có việc làm với nông dân trên địa bàn huyện.

   
Theo đó, các trí thức trẻ chưa có việc làm và các hộ nông dân, các cơ sở sản xuất nhỏ trên địa bàn huyện được vận động tham gia HTX theo nguyên tắc tự nguyện, tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Huyện sẽ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nhân lực để HTX triển khai các chương trình, đề án, dự án.

Mô hình này vừa giúp nông dân làm giàu vừa tạo việc làm cho sinh viên chưa có việc làm trên địa bàn huyện và sẽ được nhân rộng sau khi tổng kết, rút kinh nghiệm.
Theo An Sơn (An Sơn)
Xem bình luận