Chủ Nhật, ngày 20/01/2019 16:46 PM (GMT+7)

Tiền Giang: Năm 2015 sẽ có 29 xã NTM

author Thứ Tư, ngày 02/05/2012 05:38 AM (GMT+7)

(Dân Việt) (Dân Việt) - Từ nay đến năm 2015, tỉnh Tiền Giang sẽ tập trung xây dựng 29/145 xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), trong đó có 10 xã đạt 100% tiêu chí. Đến năm 2020, toàn tỉnh sẽ có 50% số xã NTM.

   

Theo kết quả điều tra, đánh giá hiện trạng NTM, hiện Tiền Giang chưa có xã nào đạt đủ 19 tiêu chí. Toàn tỉnh mới có 2 xã đạt 11 tiêu chí, 6 xã đạt 9 tiêu chí trở lên, các xã còn lại chỉ đạt từ 3- 8 tiêu chí.

Tỉnh đã tập trung huy động mọi nguồn lực để xây dựng NTM, trong đó nội dung làm giao thông nông thôn đang được chính quyền và nhân dân địa phương thực hiện quyết liệt trên tinh thần “Nhà nước và nhân dân cùng làm”.

Xem bình luận