Thứ Tư, ngày 12/12/2018 12:13 PM (GMT+7)

Tiếp tục rà soát xã bãi ngang ven biển

author Thứ Tư, ngày 23/05/2012 06:00 AM (GMT+7)

(Dân Việt) (Dân Việt) - Bộ LĐTBXH vừa ban hành Quyết định 587 quy định các tiêu chí công nhận xã bãi ngang ven biển và hải đảo thuộc diện đặc biệt khó khăn.

   

Theo đó, các xã được công nhận thuộc diện này là xã có tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo theo tổng điều tra hộ nghèo năm 2010 trên 25% (trong đó tỷ lệ nghèo từ 15% trở lên); thiếu (hoặc chưa đủ) từ 3/6 công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu; hệ thống đường liên xã và cơ sở giáo dục chưa hoàn thiện; trạm y tế xã chưa đạt chuẩn theo quy định của Bộ Y tế…

Sau khi ban hành tiêu chí, các địa phương sẽ thực hiện rà soát để công nhận xã thuộc diện khó khăn. Các xã này sẽ được hưởng hỗ trợ theo Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2012-2015.

Xem bình luận