Thứ Tư, ngày 18/07/2018 16:26 PM (GMT+7)
Thứ Sáu, ngày 30/05/2014 09:36 AM (GMT+7)

Tiêu chí hộ nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 32 về tiêu chí hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2014 - 2015.

   
Đó là hộ có thu nhập bình quân đầu người trên chuẩn cận nghèo hiện hành đến dưới 900.000 đồng/người/tháng. Theo Quyết định 09/2011 của Thủ tướng Chính phủ, hộ cận nghèo ở nông thôn là hộ có mức thu nhập bình quân từ 401.000 - 520.000 đồng/người/tháng.

Như vậy, hộ có thu nhập bình quân đầu người từ trên 520.000 đồng đến dưới 900.000 đồng/người/tháng là hộ có mức sống trung bình. Tiêu chí này là căn cứ để xác định đối tượng được nhà nước hỗ trợ đóng BHYT.
Theo T.L (T.L)
Xem bình luận