Thứ Hai, ngày 25/06/2018 17:21 PM (GMT+7)

Tiêu chí vùng nuôi trồng thủy sản tập trung: Không bị ảnh hưởng các loại chất thải

author Thứ Tư, ngày 15/08/2012 05:11 AM (GMT+7)

(Dân Việt) (Dân Việt) - Bộ NNPTNT đang dự thảo thông tư hướng dẫn tiêu chí xác định vùng nuôi trồng thủy sản tập trung đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

   

Theo dự thảo, về tiêu chí xác định vùng nuôi trồng thủy sản tập trung, phải đáp ứng 7 tiêu chí: Nằm trong vùng quy hoạch sản xuất, với quy mô diện tích do chủ tịch UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư quyết định, phù hợp với từng đối tượng nuôi và điều kiện cụ thể của địa phương. Là vùng chuyên sản xuất nuôi trồng thủy sản, thực hiện tốt các quy định của Nhà nước...

Cũng theo dự thảo, vùng nuôi trồng thủy sản tập trung không bị ảnh hưởng trực tiếp các chất thải công nghiệp, chất thải sinh hoạt từ các khu dân cư, bệnh viện, các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung, nghĩa trang hoặc các nguồn có nguy cơ gây ô nhiễm khác.

Xem bình luận