Thứ Hai, ngày 23/07/2018 22:48 PM (GMT+7)

TP.HCM: Hỗ trợ cho nông dân học khuyến nông

author Thứ Bảy, ngày 20/10/2012 05:07 AM (GMT+7)

(Dân Việt) (Dân Việt) - UBND TP.HCM cho biết vừa ban hành quy định về nội dung chi và mức chi đối với hoạt động khuyến nông trên địa bàn TP.HCM.

   

Theo đó, nông dân sản xuất nhỏ, nông dân thuộc diện hộ nghèo được hỗ trợ tối đa 70.000 đồng/ngày thực học/người đối với các lớp tập huấn, đào tạo tổ chức tại thành phố. Tối đa 50.000 đồng/ngày thực học/người đối với các lớp tập huấn, đào tạo tổ chức tại huyện. Tối đa 25.000 đồng/ngày thực học/người đối với các lớp tập huấn, đào tạo tổ chức tại phường, xã, thị trấn.

Cạnh đó, hỗ trợ tiền đi lại đối với người học xa nơi cư trú từ 15km trở lên theo mức khoán tối đa 50.000 đồng/người/ngày thực học nhưng không quá 150.000 đồng/người/khóa học. Nếu đơn vị tổ chức đào tạo bố trí chỗ ở cho các học viên thì đơn vị được hỗ trợ chi phí điện, nước, chi phí khác (nếu có).

Trường hợp đơn vị tổ chức thuê chỗ ở cho học viên thì được hỗ trợ tối đa không quá 350.000 đồng/người/ngày đối với lớp học tổ chức tại quận và tối đa không quá 250.000 đồng/người/ngày đối với lớp học tổ chức tại huyện.

Xem bình luận