Thứ Sáu, ngày 18/01/2019 09:28 AM (GMT+7)

TP.HCM: Mở lớp đào tạo nghiệp vụ công tác hội

author Thứ Hai, ngày 24/09/2012 05:14 AM (GMT+7)

(Dân Việt) (Dân Việt) - Hội ND thành phố vừa khai giảng lớp đào tạo nghiệp vụ công tác hội cho hơn 70 cán bộ hội cơ sở.

   

Trong 3 tháng, học viên sẽ nghiên cứu các chuyên đề: Quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về ND và công tác vận động ND; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới; kỹ năng vận động ND… Khóa học kết thúc vào cuối tháng 12.2012.

Xem bình luận