Thứ Tư, ngày 18/07/2018 04:28 AM (GMT+7)
Thứ Tư, ngày 25/12/2013 10:38 AM (GMT+7)

Trà Vinh: Phê duyệt chính sách hỗ trợ đất ở

Tỉnh Trà Vinh vừa ban hành nghị quyết phê duyệt chính sách hỗ trợ đất ở cho hộ nghèo đến năm 2015 trên địa bàn tỉnh.

   
Về chính sách hỗ trợ, UBND cấp huyện xem xét, quyết định mức giao diện tích đất ở cho hộ nghèo phù hợp với điều kiện, tập quán ở địa phương và phù hợp với pháp luật đất đai; diện tích giao tối thiểu 100m2/hộ.
(Ảnh minh họa )
(Ảnh minh họa )

Để tạo suất đất, ngân sách tỉnh sẽ hỗ trợ 25 triệu đồng/hộ. Thời gian qua, tỉnh Trà Vinh đã thực hiện tốt công tác hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho người dân tộc Khmer và hộ nghèo, các địa phương đã cấp đất ở cho 688 hộ, đất sản xuất cho 1.094 hộ, với 618.697m2...
Theo Hoài Anh (Hoài Anh)
Xem bình luận