Thứ Năm, ngày 17/01/2019 15:49 PM (GMT+7)

Trà Vinh: Tập huấn kỹ thuật trồng lúa cho hơn 3.100 lượt người

author Thứ Hai, ngày 24/09/2012 05:10 AM (GMT+7)

(Dân Việt) (Dân Việt) - Từ đầu năm 2012 đến nay, các cơ quan chuyên môn ở Trà Vinh đã tập huấn, hỗ trợ, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 1.817 lượt nông dân (chủ yếu là về trồng lúa).

   

Các cơ quan chuyên môn ở Trà Vinh đã mở 98 lớp tập huấn kỹ thuật ứng dụng 3 giảm, 3 tăng; quản lý dịch hại tổng hợp IPM, kỹ thuật trồng lúa theo SRI, sản xuất giống lúa chất lượng cho 3.154 lượt người…

Hiện mô hình cánh đồng mẫu lớn đã được tỉnh triển khai thực hiện với tổng diện tích 7.714,28ha, có 7.539 hộ tham gia trên địa bàn 15 xã của 6 huyện: Cầu Kè, Châu Thành, Tiểu Cần, Cầu Ngang, Trà Cú, Càng Long; năng suất dao động từ 6,52 - 7,34 tấn/ha.

Xem bình luận