Thứ Ba, ngày 19/06/2018 23:55 PM (GMT+7)

Trang trại giảm do không đạt giá trị sản lượng hàng hóa

author Thứ Hai, ngày 06/08/2012 05:44 AM (GMT+7)

(Dân Việt) (Dân Việt) - Theo Sở NNPTNT Lâm Đồng, số lượng trang trại của tỉnh này đã giảm từ 1.979 ở năm 2005 xuống còn 376 hiện nay; và nếu so với năm 2010 thì giảm 272 trang trại (từ 648 xuống còn 376).

   

Nguyên nhân chính là Lâm Đồng có quá nhiều trang trại có diện tích đất sản xuất lớn nhưng không đạt giá trị sản lượng hàng hóa mỗi năm từ 700 triệu đồng trở lên theo quy định mới nhất về trang trại (Thông tư 27/2011 của Bộ NNPTNT).

Hiện mỗi năm, bình quân mỗi trang trại ở Lâm Đồng cũng chỉ đạt giá trị sản xuất khoảng 875 triệu đồng.

Xem bình luận